CRKVENI OBJEKTI
Pravoslavna crkvena opština Novo Miloševo.
Demontaža postojeće oštećene, izrada nove krovne konstrukcije crkve. (1995) Rimokatolička crkvena opština Bačka Topola.
Izgradnja crkve "Jézus Szive". (1996) Pravoslavna crkvena opština Bečej.
Obnova fasade parohijalne zgrade. (2000) Rimokatolička crkvena opština Bečej, donji grad. Tekuće održavanje. (2001, 2008) Rimokatolička crkvena opština Novi Bečej.
Sanacija crkve "Szent István". (2000, 2005, 2008) Reformatska crkvena opština Kikinda.
Rekonstrukcija parohijalne zgrade. (2006, 2007) "Komgrad" Bačka Topola.
Rekonstrukcija krova na istočnom i zapadnom groblju. (1989, 2002) Rimokatolička crkvena opština Banatska Topola.
Adaptacija fasade i tornja crkve. (2006) Reformatska crkvena opština Zrenjanin.
Adaptacija fasade i tornja crkve. (2007) Reformatska crkvena opština Zrenjanin.
Tekuće održavanje podruma parohije. (2007) Rimokatolička crkvena opština Kanjiža.
Pretres krova crkve "Szent Őrangyalok". (2005) Rimokatolička crkvena opština Toba.
Pretres krova crkve. (2007) Rimokatolička crkvena opština Novi Bečej.
Obnova fasade parohijalne zgrade. (2008) Rimokatolička crkvena opština Mol.
Tekuće održavanje spoljne fasade crkve. (2008) "Naše Gospe" Marijanum, "Bačke Sestre" Subotica.
Tekuće održavanje stambene zgrade. (2008) Rimokatolička crkvena opština Nova Crnja.
Sanacija crkve "Szent Ágota". (2010) Rimokatolička crkvena opština Novi Kneževac.
Sanacija krova parohije. (2013) Reformatska crkvena opština Pačir.
Radovi na fasadi objekta crkve sa tornjem i zamena krovnog pokrivača. (2013) Rimokatolička crkvena opština Novi Kneževac.
Pretres krova crkve sa zamenom krovnog pokrivača. (2014) IZGRADNJA, SANACIJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE CRKVENIH OBJEKATA. REFERENTNA LISTA
Baumont d.o.o. Maršala Tita 100 24300 Bačka Topola
063 581-716 063 1-178-120 baumontbt@gmail.com Telefon: E-mail:
PIB: Tekuči račun: 107290076 AIK Banka 105-90074-49
Tot Arpad Harkai Katinka
Copyright © 2016 Baumont. All rights reserved. Powered by Trexyca Artworks.