DRVENE KONSTRUKCIJE
Montažne drvene rešetkaste krovne konstrukcije sa čeličnim karikama predstavljaju racionalno rešenje za industrijske objekte magacine i sl.
 Racionalna rešenja sa ovim sistemom drvenih rešetkastih konstrukcija su do raspona od 26,0 m.
 Pored dobro poznatih prednosti drvene građe(trajnost bez troškova na održavanje, postojanost u agresivnim sredinama, mala sopstvena težina) u mnogim slučajevima je ekonomičnije rešenje od konstrukcija od drugih materijala. DRVENE REŠETKASTE KROVNE KONSTRUKCIJE SA ČELIČNIM KARIKAMA. PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE. Proizvodna hala, "Jela" B.Topola Objekat za proizvodnju nerastova za priplod rase P76, Dulić Ivan, Đurđin Objekti farme, "Agroprodukt Šinković" Bečej Magacin, "Exim Commerce" Subotica Štrikerska radionica, magacin i kancelarija, "Onicelli" Ada Objekat farme, Farma Čurug Hala za poljoprovredne mašine, Grčić Aleksandar, Bečej Objekat za velike ptice-Aviarijum, ZOO Palić Hala, "Express-Servis" Subotica Adaptacija postojećeg magacina, "Zadeks Semenar" Senta Konstrukcija hladnjače, Kovač Žolt, Hajdukovo Inkubatorska stanica, "Agroprodukt Šinković" Bečej Sporedni objekat, Szatmári Mihály, B.Topola Proizvodna hala, "Osmor CO" Hajdukovo Poslovni objekat, "EM Commerce" B.Topola REFERENTNA LISTA
Baumont d.o.o. Maršala Tita 100 24300 Bačka Topola
063 581-716 063 1-178-120 baumontbt@gmail.com Telefon: E-mail:
PIB: Tekuči račun: 107290076 AIK Banka 105-90074-49
Tot Arpad Harkai Katinka
Copyright © 2016 Baumont. All rights reserved. Powered by Trexyca Artworks.