O NAMA
Baumont d.o.o. za projektovanje i izvođenje građevinskih radova osnovano je 2011. godine. Godine 2014. došlo je do pripajanja građevinskog preduzeća Baupartner d.o.o. iz Subotice. Glavna delatnost: Proizvodnih hala, magacina, podna skladišta za žitarice, silosi za žitarice sa pratećom strukturom, proizvodni objekti u stočarstvu i živinarstvu, drvene konstrukcije, crkveni objekti, stambeni objekti. Vršimo temeljenje na mikro šipovima sistema "koren". Za izvođenje navedenih objekata raspolažemo sa potrebnom opremom i radnom snagom.
Baumont d.o.o. Maršala Tita 100 24300 Bačka Topola
063 581-716 063 1-178-120 baumontbt@gmail.com Telefon: E-mail:
PIB: Tekuči račun: 107290076 AIK Banka 105-90074-49
Tot Arpad Harkai Katinka
Copyright © 2016 Baumont. All rights reserved. Powered by Trexyca Artworks.