MIKRO ŠIPOVI
TEMELJENJE OBJEKATA NA MIKRO ŠIPOVIMA SISTEMA “KOREN”. PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA.
Mikro šipovi sistema ,,koren” spadaju u grupu armiranih šipova malog prečnika betoniranih u tlu. Fundiranje ovim sistemom predstavlja srednje rešenje između plitkog temeljenja i temeljenja na šipovima konvencionalnih dimenzija. U tim okolnostima može imati znatne tehničke-ekonomske prednosti u odnosu na obe navedene alternative. Fundiranje sa ,,koren” šipovima uspešno se primenjuje kada je nosivi sloj za temeljenje dublje ispod terena i kad je nivo podzemne vode visok. Povoljno je što opterećenja se primaju na većem broju tačaka (objekti na većoj površini osnove). Osnovna škola "Ady Endre" Kanjiža Osnovna škola "Žarko Zrenjanin" Kikinda Kolionici, "LŽT" Kikinda Restoran, "LŽT" Kikinda Industrijska Pekara, Uroševac Stambeni objekat "Kereš II." Kanjiža Osnovna Škola Male Pijace Stambeni objekat u nizu, Senta Stambena zgrada P+6, Bačka Topola Stambeno poslovni objekat P+2+Pk, Novi Sad Inkubatorska stanica, "Agroprodukt Šinković" Bečej Hale za tov pilića, "Agroprodukt Šinković" Bečej Upravna zgrada, "Sigmapromet" Bečej Silos za žitarice, 500 t , "Agroprodukt Šinković" Bečej Silosi za žitarice, "Chick Prom" Mali Iđoš Stambena zgrada, Stara Moravica Hala za proizvodnju montažnih elemenata, "Budućnost" Kanjiža Depandaus, "Banja" Kanjiža Stambena zgrada, Zapletan Z., Senta Medicinska Srednja Škola, Subotica Stambena zgrada P+6, "Bauplan" Subotica Difuzni toranj, "Fabrika Šećera TE-TO" Senta REFERENTNA LISTA
Baumont d.o.o. Maršala Tita 100 24300 Bačka Topola
063 581-716 063 1-178-120 baumontbt@gmail.com Telefon: E-mail:
PIB: Tekuči račun: 107290076 AIK Banka 105-90074-49
Tot Arpad Harkai Katinka
Copyright © 2016 Baumont. All rights reserved. Powered by Trexyca Artworks.